Gli aforismi sono banalità travestite da virtuosismi.